Fasad Partner i Stockholm AB personuppgiftspolicy.

Vår webbplatsadress är: https://www.fasadpartner.se.

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya lagstiftning GDPR. Syftet med den nya datalagen är att skydda medborgarnas integritet och stärka rättigheterna. GDPR slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, såsom  namn, foto, mejladress och datorns IP-adress.

På Fasad Partner värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in så lite information som möjligt. Vi tar automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare (IP-adress, uppgifter om hårdvara och programvara).

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet, till exempel genom att fylla i onlineformulär eller kontakta oss via mejl. Information som vi sparar sker på ett säkert sätt som inte kan kommas åt av utomstående och som aldrig delas ut, ges bort eller säljs till annan part.

Utlämnande till tredje part

Fasad Parnet delar inte ut informationen till någon tredje part. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Samtycke

Genom att använda någon av våra webbplatser godkänner du att du har läst den här personuppgiftspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till personuppgiftspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i personuppgiftspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster med säker teknik. Vi säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter genom avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad.

Kontakt

I alla frågor rörande GDPR eller annat du undrar över, är du välkommen att kontakta oss på info@fasadparter.se.